Varighet er 60 min på alle timer (maks 12 stk. per time untatt lørdager). Lørdag er det team partnerWOD på 60 min (maks 20 stk. per time).

Mandag: kl. 06.30 og kl. 18.00
Tirsdag: kl. 10:00, 18.00 og 19.00
Onsdag: kl. 18.00
Torsdag: kl. 06.30, kl. 18.00 og kl. 19.00
Fredag: kl. 10.00 og kl. 17.00
Lørdag: kl. 10.00 (60 min team PartnerWOD)